Aparcament MNAC a Av. de l’Estadi (Jardí d’Aclimatació)

Back to Mechanic stairs

Close
See map
Mirador del Palau Nacional, Barcelona

Contact

Emili Remolins
Coordinador ESPAIS B:SM

Cell: +34 628 676 330
Mail:  permisos@espaisbsm.com